Werkgeversorganisaties zorg en welzijn luiden noodklok over uitstroom

21-11-2022

De uitstroom van medewerkers uit de sector zorg en welzijn neemt dramatische vormen aan. De uitstroom is afgelopen jaar toegenomen tot 150 duizend mensen, een stijging van 26 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het CBS publiceerde. Niet eerder was het uitstroomcijfer voor de sector zo hoog. In alle branches binnen de sector zorg en welzijn zijn de uitstroomcijfers dramatisch. Gemiddeld verliet afgelopen jaar ruim 10 procent van het aantal medewerkers de sector. RegioPlus, de landelijke koepel van de 12 regionale werkgeversorganisaties in de sector, slaat alarm. ‘Het elastiek rafelt niet meer, het is geknapt’, zegt Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus.

Instroom ingehaald 
In de sector zorg en welzijn werkten aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar 1.419.000 medewerkers, 6.000 mensen minder dan aan het begin van hetzelfde kwartaal. Afgelopen jaar kwamen er wel 169.000 medewerkers bij. Maar vanaf het laatst gemeten kwartaal lijkt de uitstroom de instroom in te halen.

Crisis 
Deze cijfers zijn buitengewoon verontrustend. We moeten deze crisis gebruiken om de transformatie in de sector acuut in gang te zetten. De tijd van praten en steggelen over zorgakkoorden is voorbij. We moeten nu doen wat nodig is. Zoals tijdens de coronacrisis. Jelle Boonstra pleit ervoor om het arbeidsmarktprogramma voor de sector, zoals onlangs gepubliceerd door het ministerie van VWS, op te schalen en versneld uit te voeren. 

Regionale ruimte 
Het kabinet moet de situatie als een crisis besturen. Het bieden van ruimte aan de verschillende arbeidsmarktregio’s om te doen wat nodig is, is hierbij cruciaal. Ook moet de zorgvraag omlaag. Niet alleen zijn de medewerkers op, we verliezen ze nu ook aan andere sectoren door de 
werkdruk. Zorg en welzijn is de belangrijkste sector van Nederland, het is het weefsel van de samenleving. 

Samenwerken 
Boonstra: ‘Werkgevers zijn aan zet in de praktijk, om het werk anders in te richten. Er moet veel beter worden samengewerkt om medewerkers te behouden. Tijdens de eerste coronagolf werd er geweldig samengewerkt in de hele zorgketen. We moeten vandaag terug in diezelfde crisisstand.’

Bekijk hier de mobiliteitsdata op het CBS-Dashboard.